หมวดหมู่:

两字轻声词

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง两字轻声词

 • การออกเสียง : 凑合 凑合 [zh]
 • การออกเสียง : 墩子 墩子 [zh]
 • การออกเสียง : 栗子 栗子 [wuu]
 • การออกเสียง : 弟兄 弟兄 [wuu]
 • การออกเสียง : 除了 除了 [zh]
 • การออกเสียง : 记号 记号 [nan]
 • การออกเสียง : 困难 困难 [zh]
 • การออกเสียง : 架势 架势 [zh]
 • การออกเสียง : 鸽子 鸽子 [zh]
 • การออกเสียง : 木头 木头 [zh]
 • การออกเสียง : 娇贵 娇贵 [zh]
 • การออกเสียง : 疟疾 疟疾 [yue]
 • การออกเสียง : 袜子 袜子 [wuu]
 • การออกเสียง : 规矩 规矩 [zh]
 • การออกเสียง : 堆房 堆房 [zh]
 • การออกเสียง : 难为 难为 [zh]
 • การออกเสียง : 里边 里边 [zh]
 • การออกเสียง : 都督 都督 [zh]
 • การออกเสียง : 女婿 女婿 [zh]
 • การออกเสียง : 风筝 风筝 [zh]
 • การออกเสียง : 前边 前边 [zh]
 • การออกเสียง : 鬼子 鬼子 [zh]
 • การออกเสียง : 柜子 柜子 [zh]
 • การออกเสียง : 芥末 芥末 [zh]
 • การออกเสียง : 猩猩 猩猩 [zh]
 • การออกเสียง : 结实 结实 [zh]
 • การออกเสียง : 态度 态度 [zh]
 • การออกเสียง : 耽误 耽误 [zh]
 • การออกเสียง : 名堂 名堂 [zh]
 • การออกเสียง : 舍得 舍得 [wuu]
 • การออกเสียง : 忽悠 忽悠 [cjy]
 • การออกเสียง : 还是 还是 [zh]
 • การออกเสียง : 相公 相公 [zh]
 • การออกเสียง : 锤子 锤子 [zh]
 • การออกเสียง : 敦实 敦实 [zh]
 • การออกเสียง : 买卖 买卖 [zh]
 • การออกเสียง : 情形 情形 [yue]
 • การออกเสียง : 掺和 掺和 [zh]
 • การออกเสียง : 考究 考究 [ja]
 • การออกเสียง : 多么 多么 [zh]
 • การออกเสียง : 外边 外边 [zh]
 • การออกเสียง : 爽快 爽快 [zh]
 • การออกเสียง : 师傅 师傅 [zh]
 • การออกเสียง : 虾米 虾米 [wuu]
 • การออกเสียง : 箱子 箱子 [zh]
 • การออกเสียง : 生分 生分 [wuu]
 • การออกเสียง : 木匠 木匠 [zh]
 • การออกเสียง : 口袋 口袋 [yue]
 • การออกเสียง : 年月 年月 [ja]
 • การออกเสียง : 裤子 裤子 [zh]
 • การออกเสียง : 寿星 寿星 [zh]
 • การออกเสียง : 饥荒 饥荒 [nan]
 • การออกเสียง : 里脊 里脊 [cjy]
 • การออกเสียง : 骨头 骨头 [zh]
 • การออกเสียง : 刀子 刀子 [zh]
 • การออกเสียง : 固执 固执 [zh]
 • การออกเสียง : 道人 道人 [zh]
 • การออกเสียง : 个子 个子 [zh]
 • การออกเสียง : 收拾 收拾 [zh]
 • การออกเสียง : 嘟噜 嘟噜 [zh]
 • การออกเสียง : 段子 段子 [zh]
 • การออกเสียง : 钩子 钩子 [zh]
 • การออกเสียง : 摊子 摊子 [zh]
 • การออกเสียง : 麻烦 麻烦 [zh]
 • การออกเสียง : 窟窿 窟窿 [cjy]
 • การออกเสียง : 稀罕 稀罕 [zh]
 • การออกเสียง : 神甫 神甫 [zh]
 • การออกเสียง : 祸害 祸害 [zh]
 • การออกเสียง : 好处 好处 [zh]
 • การออกเสียง : 跟头 跟头 [zh]
 • การออกเสียง : 合同 合同 [ja]
 • การออกเสียง : 慈姑 慈姑 [zh]
 • การออกเสียง : 琉璃 琉璃 [zh]
 • การออกเสียง : 笑话 笑话 [zh]
 • การออกเสียง : 粮食 粮食 [zh]
 • การออกเสียง : 动弹 动弹 [zh]
 • การออกเสียง : 节气 节气 [zh]
 • การออกเสียง : 码头 码头 [zh]
 • การออกเสียง : 人们 人们 [zh]
 • การออกเสียง : 大方 大方 [ja]
 • การออกเสียง : 端量 端量 [zh]
 • การออกเสียง : 晌午 晌午 [cjy]
 • การออกเสียง : 叔伯 叔伯 [wuu]
 • การออกเสียง : 胡琴 胡琴 [zh]
 • การออกเสียง : 岁数 岁数 [nan]
 • การออกเสียง : 利落 利落 [zh]
 • การออกเสียง : 心里 心里 [zh]
 • การออกเสียง : 哆嗦 哆嗦 [zh]
 • การออกเสียง : 打发 打发 [wuu]
 • การออกเสียง : 蛤蟆 蛤蟆 [zh]
 • การออกเสียง : 笤帚 笤帚 [zh]
 • การออกเสียง : 公家 公家 [ja]
 • การออกเสียง : 瓶子 瓶子 [zh]
 • การออกเสียง : 炮铳 炮铳 [wuu]
 • การออกเสียง : 收成 收成 [zh]
 • การออกเสียง : 苗条 苗条 [zh]
 • การออกเสียง : 舅母 舅母 [zh]
 • การออกเสียง : 缎子 缎子 [zh]
 • การออกเสียง : 亭子 亭子 [zh]
 • การออกเสียง : 商量 商量 [zh]