หมวดหมู่:

东北话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง东北话

  • การออกเสียง : 茄子 茄子 [ja]
  • การออกเสียง : 小嘎 小嘎 [zh]
  • การออกเสียง : 假假咕咕 假假咕咕 [zh]
  • การออกเสียง : 嘎拉哈 嘎拉哈 [zh]
  • การออกเสียง : 冰嘎儿 冰嘎儿 [zh]
  • การออกเสียง : 啪叽 啪叽 [zh]
  • การออกเสียง : 羊毛剌子 羊毛剌子 [zh]
  • การออกเสียง : 蚂蛉 蚂蛉 [zh]