หมวดหมู่:

上海话

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง上海话

 • การออกเสียง : 外婆 外婆 [zh]
 • การออกเสียง : 春天 春天 [zh]
 • การออกเสียง : 绍兴 绍兴 [wuu]
 • การออกเสียง : 不错 不错 [wuu]
 • การออกเสียง : 下雪 下雪 [wuu]
 • การออกเสียง : 小狗 小狗 [wuu]
 • การออกเสียง : 精彩 精彩 [yue]
 • การออกเสียง : 弹眼落睛 弹眼落睛 [wuu]
 • การออกเสียง : 上网 上网 [zh]
 • การออกเสียง : 外地人 外地人 [wuu]
 • การออกเสียง : 阴阳怪气 阴阳怪气 [wuu]
 • การออกเสียง : 拎么拎伐清 拎么拎伐清 [wuu]
 • การออกเสียง : 嬉格格 嬉格格 [wuu]
 • การออกเสียง : 玩 [yue]
 • การออกเสียง : 拗造型 拗造型 [wuu]
 • การออกเสียง : 有钞票 有钞票 [wuu]
 • การออกเสียง : 戆屄样子 戆屄样子 [wuu]
 • การออกเสียง : 吃饱啦 吃饱啦 [wuu]
 • การออกเสียง : 东方明珠 东方明珠 [wuu]
 • การออกเสียง : 字典 字典 [zh]
 • การออกเสียง : 汏手 汏手 [wuu]
 • การออกเสียง : 小笼馒头 小笼馒头 [wuu]
 • การออกเสียง : 虹口区 虹口区 [wuu]
 • การออกเสียง : 生煎馒头 生煎馒头 [wuu]
 • การออกเสียง : 上海话 上海话 [zh]
 • การออกเสียง : 嘞叻瞎弄 嘞叻瞎弄 [wuu]
 • การออกเสียง : 碰勿拢 碰勿拢 [wuu]
 • การออกเสียง : 阿污卵 阿污卵 [wuu]
 • การออกเสียง : 法院 法院 [zh]
 • การออกเสียง : 计算机 计算机 [zh]
 • การออกเสียง : 外地牌照 外地牌照 [wuu]
 • การออกเสียง : 嫖我嘛 嫖我嘛 [wuu]
 • การออกเสียง : 轧姘头 轧姘头 [wuu]
 • การออกเสียง : 斩冲头 斩冲头 [wuu]
 • การออกเสียง : 轰大卵泡 轰大卵泡 [wuu]
 • การออกเสียง : 戳屄 戳屄 [wuu]
 • การออกเสียง : 仅供参考 仅供参考 [wuu]
 • การออกเสียง : 册那 册那 [wuu]
 • การออกเสียง : 醉钢琴 醉钢琴 [zh]
 • การออกเสียง : 刘瑜 刘瑜 [zh]
 • การออกเสียง : 差头司机 差头司机 [wuu]
 • การออกเสียง : 捣糨糊 捣糨糊 [zh]