หมวดหมู่:

上海地鐵站名

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียง上海地鐵站名

 • การออกเสียง : 中山北路
  中山北路 [yue]
 • การออกเสียง : 徐家汇
  徐家汇 [zh]
 • การออกเสียง : 杨高中路
  杨高中路 [zh]
 • การออกเสียง : 静安寺
  静安寺 [zh]
 • การออกเสียง : 真如
  真如 [wuu]
 • การออกเสียง : 安亭
  安亭 [zh]
 • การออกเสียง : 佘山
  佘山 [wuu]
 • การออกเสียง : 五角场
  五角场 [yue]
 • การออกเสียง : 四平路
  四平路 [zh]
 • การออกเสียง : 交通大学
  交通大学 [wuu]
 • การออกเสียง : 新天地
  新天地 [ja]
 • การออกเสียง : 曲阳路
  曲阳路 [zh]
 • การออกเสียง : 春申路
  春申路 [zh]
 • การออกเสียง : 北桥
  北桥 [nan]
 • การออกเสียง : 松江大学城
  松江大学城 [yue]
 • การออกเสียง : 豫园
  豫园 [zh]
 • การออกเสียง : 世纪大道
  世纪大道 [nan]
 • การออกเสียง : 博兴路
  博兴路 [yue]
 • การออกเสียง : 南浦大桥
  南浦大桥 [zh]
 • การออกเสียง : 延安西路
  延安西路 [zh]