หมวดหมู่:

ニッポン (Nippon)

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงニッポン (Nippon)

  • การออกเสียง : 日本 日本 [ja]