หมวดหมู่:

ジークンドー

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงジークンドー

  • การออกเสียง : 截拳道 截拳道 [yue]