หมวดหมู่:

ウスター

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงウスター

  • การออกเสียง : Worcestershire Worcestershire [en]