หมวดหมู่:

イタリア語

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงイタリア語

  • การออกเสียง : mi chiamo
    mi chiamo [it]