หมวดหมู่:

ろうぼ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงろうぼ

  • การออกเสียง : 老母
    老母 [yue]