หมวดหมู่:

みどうすじ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงみどうすじ

  • การออกเสียง : 御堂筋 御堂筋 [ja]