หมวดหมู่:

ばった

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงばった

  • การออกเสียง : バッタ バッタ [ja]