หมวดหมู่:

はい

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงはい

  • การออกเสียง : hai hai [de]