หมวดหมู่:

ぬの

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงぬの

  • การออกเสียง : 布 [yue]