หมวดหมู่:

なに

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงなに

  • การออกเสียง : 何 [zh]