หมวดหมู่:

つべたい

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงつべたい

  • การออกเสียง : 冷たい 冷たい [ja]