หมวดหมู่:

たける

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงたける

  • การออกเสียง : Kobayashi Takeru Kobayashi Takeru [ja]
  • การออกเสียง : 闌ける 闌ける [ja]