หมวดหมู่:

せき

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงせき

 • การออกเสียง : 石 [ja]
 • การออกเสียง : 席 [ja]
 • การออกเสียง : 尺 [ja]
 • การออกเสียง : 隻 [yue]
 • การออกเสียง : 勺 [ja]
 • การออกเสียง : 責 [ja]
 • การออกเสียง : 齣 [zh]
 • การออกเสียง : 積 [ja]
 • การออกเสียง : 堰 [ja]
 • การออกเสียง : 寂 [ja]
 • การออกเสียง : 関 [ja]
 • การออกเสียง : 籍 [ja]