หมวดหมู่:

ずい

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงずい

  • การออกเสียง : 隋 [zh]
  • การออกเสียง : 蕊 [cdo]