หมวดหมู่:

しみず

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงしみず

  • การออกเสียง : 清水 清水 [zh]
  • การออกเสียง : Shimizu Shimizu [ja]