หมวดหมู่:

こんにちわ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงこんにちわ

  • การออกเสียง : konnichiwa konnichiwa [ja]
  • การออกเสียง : שלום שלום [he]