หมวดหมู่:

こんにちわ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงこんにちわ

  • การออกเสียง : konnichiwa
    konnichiwa [ja]
  • การออกเสียง : שלום
    שלום [he]