• การออกเสียงคำว่า 恐らく 恐らく [ja]
  • การออกเสียงคำว่า おそらく おそらく [ja]