หมวดหมู่:

おう

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงおう

  • การออกเสียง : 王
    [zh]