หมวดหมู่:

えんき

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงえんき

  • การออกเสียง : 延期 延期 [ja]