หมวดหมู่:

နာပတ်

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงနာပတ်

  • การออกเสียง : one one [en]
  • การออกเสียง : 1 1 [cs]