หมวดหมู่:

گُزیده

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงگُزیده

  • การออกเสียง : گزیده
    گزیده [fa]