• การออกเสียงคำว่า کشمکش کشمکش [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کف ‌زدن کف ‌زدن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کفالت‌ کردن‌‌ کفالت‌ کردن‌‌ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کاربردی کاربردی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کارآيی کارآيی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کارآموزی کارآموزی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کامیاب‌ شدن کامیاب‌ شدن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کناره‌ گیری کناره‌ گیری [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کارشناسی کارشناسی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کرایه ‌کردن کرایه ‌کردن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کینه ‌جویی کینه ‌جویی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کنایه ‌دار کنایه ‌دار [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کمپ کمپ [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوره کوره [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کینه کینه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کود کود [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوير کوير [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کهنسال کهنسال [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوشش کوشش [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کودکانه کودکانه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کيف کيف [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کهنه کهنه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوفت کوفت [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کیهان کیهان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کودن کودن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کيفيت کيفيت [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوبیدن کوبیدن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کوفتگی کوفتگی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کنیز کنیز [fa]