หมวดหมู่:

کشور/ آفریقا/countries of the world

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงکشور/ آفریقا/countries of the world

  • การออกเสียง : مصر مصر [ar]