หมวดหมู่:

چیز

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงچیز

 • การออกเสียง : یزدان یزدان [fa]
 • การออกเสียง : آنک آنک [fa]
 • การออกเสียง : شوید شوید [fa]
 • การออกเสียง : یافت یافت [fa]
 • การออกเสียง : اسیر اسیر [fa]
 • การออกเสียง : غنیمت غنیمت [fa]
 • การออกเสียง : کای کای [fa]
 • การออกเสียง : که‌ که‌ [fa]
 • การออกเสียง : جایی جایی [fa]
 • การออกเสียง : پندها پندها [fa]
 • การออกเสียง : دهید دهید [fa]
 • การออกเสียง : شنیدی شنیدی [fa]
 • การออกเสียง : کشیدی کشیدی [fa]
 • การออกเสียง : مرزبان مرزبان [fa]
 • การออกเสียง : نباید نباید [fa]
 • การออกเสียง : پیامی پیامی [fa]
 • การออกเสียง : ازیشان ازیشان [fa]
 • การออกเสียง : بدادی بدادی [fa]
 • การออกเสียง : بودی بودی [fa]
 • การออกเสียง : هیچ گون هیچ گون [fa]
 • การออกเสียง : دگر دگر [fa]
 • การออกเสียง : گرای گرای [fa]
 • การออกเสียง : ایمن ایمن [fa]
 • การออกเสียง : دانش‌پذیر دانش‌پذیر [fa]
 • การออกเสียง : دادست دادست [fa]
 • การออกเสียง : پرستنده پرستنده [fa]
 • การออกเสียง : پذیره پذیره [fa]
 • การออกเสียง : سرافراز سرافراز [fa]
 • การออกเสียง : هیونی هیونی [fa]
 • การออกเสียง : برگزیدی برگزیدی [fa]
 • การออกเสียง : مده مده [fa]
 • การออกเสียง : فرستاده‌ فرستاده‌ [fa]
 • การออกเสียง : شایسته کاری شایسته کاری [fa]
 • การออกเสียง : کاردار کاردار [fa]
 • การออกเสียง : بیم بیم [fa]
 • การออกเสียง : شارستان شارستان [fa]
 • การออกเสียง : پیروزی پیروزی [fa]
 • การออกเสียง : یی یی [fa]
 • การออกเสียง : دادخواه دادخواه [fa]
 • การออกเสียง : ه مگرد ه مگرد [fa]
 • การออกเสียง : بداندیش بداندیش [fa]
 • การออกเสียง : میازید میازید [fa]
 • การออกเสียง : بپرسیدن بپرسیدن [fa]
 • การออกเสียง : دبیری دبیری [fa]
 • การออกเสียง : ر به ر به [fa]
 • การออกเสียง : بنمود بنمود [fa]
 • การออกเสียง : از خوردنی از خوردنی [fa]
 • การออกเสียง : خسپد خسپد [fa]
 • การออกเสียง : پیل پیل [fa]
 • การออกเสียง : نامجوی نامجوی [fa]
 • การออกเสียง : ببینی ببینی [fa]
 • การออกเสียง : آیین آیین [fa]
 • การออกเสียง : استواران استواران [fa]
 • การออกเสียง : شوی شوی [fa]
 • การออกเสียง : فرستاده‌یی فرستاده‌یی [fa]
 • การออกเสียง : ر آباد ر آباد [fa]
 • การออกเสียง : وزان وزان [fa]
 • การออกเสียง : بدندی بدندی [fa]
 • การออกเสียง : درم درم [fa]
 • การออกเสียง : جهاندیدگان جهاندیدگان [fa]
 • การออกเสียง : و گر و گر [fa]
 • การออกเสียง : کارداران کارداران [fa]
 • การออกเสียง : منزلی منزلی [fa]
 • การออกเสียง : دبیر دبیر [fa]
 • การออกเสียง : رده رده [ar]
 • การออกเสียง : خورید خورید [fa]
 • การออกเสียง : کشو کشو [fa]
 • การออกเสียง : اوی اوی [fa]
 • การออกเสียง : کیست کیست [fa]
 • การออกเสียง : شهنشاه شهنشاه [fa]
 • การออกเสียง : پادشاست پادشاست [fa]
 • การออกเสียง : شدندی شدندی [fa]
 • การออกเสียง : کمین کمین [fa]
 • การออกเสียง : جوانان جوانان [fa]
 • การออกเสียง : بمانی بمانی [fa]
 • การออกเสียง : خواندی خواندی [fa]
 • การออกเสียง : هرآنگه هرآنگه [fa]
 • การออกเสียง : لشکرش لشکرش [fa]
 • การออกเสียง : بگرفت بگرفت [fa]
 • การออกเสียง : خواستی خواستی [fa]
 • การออกเสียง : پوشیدنیها پوشیدنیها [fa]
 • การออกเสียง : هرانکس هرانکس [fa]