หมวดหมู่:

چو

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงچو

 • การออกเสียง : اسیر اسیر [fa]
 • การออกเสียง : یزدان یزدان [fa]
 • การออกเสียง : از خوردنی از خوردنی [fa]
 • การออกเสียง : هیونی هیونی [fa]
 • การออกเสียง : هیچ گون هیچ گون [fa]
 • การออกเสียง : ه مگرد ه مگرد [fa]
 • การออกเสียง : مرزبان مرزبان [fa]
 • การออกเสียง : گرای گرای [fa]
 • การออกเสียง : کشیدی کشیدی [fa]
 • การออกเสียง : کاردار کاردار [fa]
 • การออกเสียง : فرستاده‌یی فرستاده‌یی [fa]
 • การออกเสียง : شدندی شدندی [fa]
 • การออกเสียง : شارستان شارستان [fa]
 • การออกเสียง : سرافراز سرافراز [fa]
 • การออกเสียง : رده رده [ar]
 • การออกเสียง : ر به ر به [fa]
 • การออกเสียง : خواندی خواندی [fa]
 • การออกเสียง : پیروزی پیروزی [fa]
 • การออกเสียง : پوشیدنیها پوشیدنیها [fa]
 • การออกเสียง : پندها پندها [fa]
 • การออกเสียง : پرستنده پرستنده [fa]
 • การออกเสียง : پذیره پذیره [fa]
 • การออกเสียง : شوی شوی [fa]
 • การออกเสียง : شوید شوید [fa]
 • การออกเสียง : غنیمت غنیمت [fa]
 • การออกเสียง : کمین کمین [fa]
 • การออกเสียง : هرآنگه هرآنگه [fa]
 • การออกเสียง : ببینی ببینی [fa]
 • การออกเสียง : ایمن ایمن [fa]