หมวดหมู่:

نیز

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงنیز

 • การออกเสียง : دژم دژم [fa]
 • การออกเสียง : بردبار بردبار [fa]
 • การออกเสียง : حرب حرب [ar]
 • การออกเสียง : خردمند خردمند [fa]
 • การออกเสียง : ‌اند ‌اند [fa]
 • การออกเสียง : نیستی نیستی [fa]
 • การออกเสียง : پارسا پارسا [fa]
 • การออกเสียง : جهاندیده جهاندیده [fa]
 • การออกเสียง : وزیشان وزیشان [fa]
 • การออกเสียง : یادگیر یادگیر [fa]
 • การออกเสียง : ر و ر و [fa]
 • การออกเสียง : سپاسی سپاسی [fa]
 • การออกเสียง : نهید نهید [fa]
 • การออกเสียง : سزد سزد [fa]
 • การออกเสียง : داشتی داشتی [fa]
 • การออกเสียง : جگ جگ [fa]
 • การออกเสียง : شا شا [fa]
 • การออกเสียง : نشینند نشینند [fa]
 • การออกเสียง : بران بران [fa]
 • การออกเสียง : نیکوتر نیکوتر [fa]
 • การออกเสียง : پیراهنش پیراهنش [fa]
 • การออกเสียง : آرامجوی آرامجوی [fa]
 • การออกเสียง : نشستی نشستی [fa]
 • การออกเสียง : میل میل [fa]
 • การออกเสียง : آنکس آنکس [fa]
 • การออกเสียง : زیردستان زیردستان [fa]
 • การออกเสียง : بشناختی بشناختی [fa]
 • การออกเสียง : ر جوش ر جوش [fa]
 • การออกเสียง : بیدا بیدا [fa]
 • การออกเสียง : یزدان‌پرست یزدان‌پرست [fa]
 • การออกเสียง : ز بیداد ز بیداد [fa]
 • การออกเสียง : ناتوانا ناتوانا [fa]
 • การออกเสียง : گوشوار گوشوار [fa]
 • การออกเสียง : روزگارش روزگارش [fa]
 • การออกเสียง : تیمار تیمار [fa]