หมวดหมู่:

نعم ، yes ، أجل

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงنعم ، yes ، أجل

  • การออกเสียง : evet
    evet [tr]