หมวดหมู่:

مرحبا

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงمرحبا

 • การออกเสียง : здравствуйте
  здравствуйте [ru]
 • การออกเสียง : שלום
  שלום [he]
 • การออกเสียง : مرحبا
  مرحبا [ar]
 • การออกเสียง : שלומ
  שלומ [he]