หมวดหมู่:

لون

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงلون

 • การออกเสียง : برونزية برونزية [ar]
 • การออกเสียง : ذهبية ذهبية [ar]
 • การออกเสียง : مُلَوَّن مُلَوَّن [ar]
 • การออกเสียง : المُلَوَّن المُلَوَّن [ar]
 • การออกเสียง : أسود (اسْوِد) أسود (اسْوِد) [arz]
 • การออกเสียง : أصفر غامق أصفر غامق [ar]
 • การออกเสียง : قاني قاني [ar]
 • การออกเสียง : أحمر قان أحمر قان [ar]
 • การออกเสียง : زنجاري زنجاري [ar]
 • การออกเสียง : كستنائي كستنائي [ar]
 • การออกเสียง : بندقي بندقي [ar]
 • การออกเสียง : سُكَّرِيٍّ سُكَّرِيٍّ [ar]
 • การออกเสียง : بُني بُني [ar]
 • การออกเสียง : رصاصي رصاصي [ar]
 • การออกเสียง : البرتقالي البرتقالي [ar]
 • การออกเสียง : بنّي لمّاع بنّي لمّاع [ar]
 • การออกเสียง : حنطي حنطي [ar]
 • การออกเสียง : أحمر فاتح أحمر فاتح [ar]
 • การออกเสียง : أسمر محمر أسمر محمر [ar]
 • การออกเสียง : أسمر أسمر [ar]
 • การออกเสียง : لمّاع لمّاع [ar]
 • การออกเสียง : معدني معدني [ar]
 • การออกเสียง : برونزي برونزي [ar]
 • การออกเสียง : فضّي فضّي [ar]
 • การออกเสียง : ذهبي ذهبي [ar]
 • การออกเสียง : وردي غامق وردي غامق [ar]
 • การออกเสียง : وردي فاتح وردي فاتح [ar]
 • การออกเสียง : زيتوني زيتوني [ar]
 • การออกเสียง : بنّي غامق بنّي غامق [ar]
 • การออกเสียง : بنّي فاتح بنّي فاتح [ar]
 • การออกเสียง : أحمر غامق أحمر غامق [ar]
 • การออกเสียง : برتقالي فاتح برتقالي فاتح [ar]
 • การออกเสียง : برتقالي غامق برتقالي غامق [ar]
 • การออกเสียง : أصفر مخضر أصفر مخضر [ar]
 • การออกเสียง : خوخي غامق خوخي غامق [ar]
 • การออกเสียง : خوخي فاتح خوخي فاتح [ar]
 • การออกเสียง : خوخي خوخي [ar]
 • การออกเสียง : قرنفلي غامق قرنفلي غامق [ar]
 • การออกเสียง : قرنفلي فاتح قرنفلي فاتح [ar]
 • การออกเสียง : قرنفلي قرنفلي [ar]
 • การออกเสียง : مرجاني مرجاني [ar]
 • การออกเสียง : كاكي كاكي [ar]
 • การออกเสียง : أرجواني أرجواني [ar]
 • การออกเสียง : تركوازي تركوازي [ar]
 • การออกเสียง : نيلي نيلي [ar]
 • การออกเสียง : كحلي كحلي [ar]
 • การออกเสียง : رمادي رمادي [ar]
 • การออกเสียง : أصفر فسفوري أصفر فسفوري [ar]
 • การออกเสียง : أصفر فاتح أصفر فاتح [ar]
 • การออกเสียง : أزرق سماوي أزرق سماوي [ar]
 • การออกเสียง : أزرق غامق أزرق غامق [ar]
 • การออกเสียง : أزرق فاتح أزرق فاتح [ar]
 • การออกเสียง : أخضر غامق أخضر غامق [ar]
 • การออกเสียง : أخضر فاتح أخضر فاتح [ar]
 • การออกเสียง : بنّي بنّي [ar]
 • การออกเสียง : وردي وردي [ar]
 • การออกเสียง : أبيض أبيض [ar]
 • การออกเสียง : بنفسجي بنفسجي [ar]
 • การออกเสียง : أزرق أزرق [ar]
 • การออกเสียง : أخضر أخضر [ar]
 • การออกเสียง : أصفر أصفر [ar]
 • การออกเสียง : برتقالي برتقالي [ar]
 • การออกเสียง : أحمر أحمر [ar]