หมวดหมู่:

كتاب

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงكتاب

 • การออกเสียง : رجل
  رجل [ar]
 • การออกเสียง : كتاب
  كتاب [ar]
 • การออกเสียง : رومان
  رومان [fa]
 • การออกเสียง : الآجرّومية
  الآجرّومية [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : taktabt taktabt [kab] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : taktubt taktubt [kab] รอการออกเสียง