หมวดหมู่:

عنصر شیمیایی

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงعنصر شیمیایی

 • การออกเสียง : طلا طلا [fa]
 • การออกเสียง : پتاسیم پتاسیم [fa]
 • การออกเสียง : روی روی [fa]
 • การออกเสียง : آلومینیوم آلومینیوم [fa]
 • การออกเสียง : برم برم [ar]
 • การออกเสียง : قلع قلع [fa]
 • การออกเสียง : سدیم سدیم [fa]
 • การออกเสียง : کلسیم کلسیم [fa]
 • การออกเสียง : مولیبدن مولیبدن [fa]
 • การออกเสียง : بور بور [ar]
 • การออกเสียง : ید ید [fa]
 • การออกเสียง : کروم کروم [fa]
 • การออกเสียง : نقره نقره [fa]
 • การออกเสียง : اکسیژن اکسیژن [fa]
 • การออกเสียง : تنگستن تنگستن [fa]
 • การออกเสียง : سرب سرب [fa]
 • การออกเสียง : کلر کلر [fa]
 • การออกเสียง : مس مس [fa]
 • การออกเสียง : زیرکونیوم زیرکونیوم [fa]
 • การออกเสียง : گوگرد گوگرد [fa]
 • การออกเสียง : پولونیوم پولونیوم [fa]
 • การออกเสียง : دارمشتادیوم دارمشتادیوم [fa]
 • การออกเสียง : هافنیوم هافنیوم [fa]
 • การออกเสียง : کبالت کبالت [fa]
 • การออกเสียง : پلاتین پلاتین [fa]
 • การออกเสียง : تلوریوم تلوریوم [fa]
 • การออกเสียง : ساماریوم ساماریوم [fa]
 • การออกเสียง : فرمیوم فرمیوم [fa]
 • การออกเสียง : یوروپیوم یوروپیوم [fa]
 • การออกเสียง : ارسنیک ارسنیک [fa]
 • การออกเสียง : ایتریوم ایتریوم [fa]
 • การออกเสียง : گالیوم گالیوم [fa]
 • การออกเสียง : تانتالیوم تانتالیوم [fa]
 • การออกเสียง : فسفر فسفر [fa]
 • การออกเสียง : ایندیوم ایندیوم [fa]
 • การออกเสียง : تالیوم تالیوم [fa]
 • การออกเสียง : لانتانیوم لانتانیوم [fa]
 • การออกเสียง : رونتگنیم رونتگنیم [fa]
 • การออกเสียง : نوبلیوم نوبلیوم [fa]
 • การออกเสียง : منیزیوم منیزیوم [fa]
 • การออกเสียง : توریوم توریوم [fa]
 • การออกเสียง : تولیوم تولیوم [fa]
 • การออกเสียง : آبیتیک اسید آبیتیک اسید [fa]
 • การออกเสียง : تکنسیوم تکنسیوم [fa]
 • การออกเสียง : باریوم باریوم [fa]
 • การออกเสียง : کریپتون کریپتون [fa]
 • การออกเสียง : پالادیوم پالادیوم [fa]
 • การออกเสียง : پرومتیوم پرومتیوم [fa]
 • การออกเสียง : اسمیوم اسمیوم [fa]
 • การออกเสียง : جیوه جیوه [fa]
 • การออกเสียง : سیبورگیوم سیبورگیوم [fa]
 • การออกเสียง : رنیوم رنیوم [fa]
 • การออกเสียง : آکتینیوم آکتینیوم [fa]
 • การออกเสียง : دیسپروزیوم دیسپروزیوم [fa]
 • การออกเสียง : لاورنسیوم لاورنسیوم [fa]
 • การออกเสียง : گادولینیوم گادولینیوم [fa]
 • การออกเสียง : بوهریوم بوهریوم [fa]
 • การออกเสียง : فرانسیوم فرانسیوم [fa]
 • การออกเสียง : منگنز منگنز [fa]
 • การออกเสียง : انتیموان انتیموان [fa]
 • การออกเสียง : فلوئور فلوئور [fa]
 • การออกเสียง : ایریدیوم ایریدیوم [fa]
 • การออกเสียง : پراسیودیمیوم پراسیودیمیوم [fa]
 • การออกเสียง : نیودیمیوم نیودیمیوم [fa]
 • การออกเสียง : کوریوم کوریوم [fa]
 • การออกเสียง : لیتیوم لیتیوم [fa]
 • การออกเสียง : اسکاندیوم اسکاندیوم [fa]
 • การออกเสียง : بیسموت بیسموت [fa]
 • การออกเสียง : وانادیوم وانادیوم [fa]
 • การออกเสียง : روتنیوم روتنیوم [fa]
 • การออกเสียง : نئون نئون [fa]
 • การออกเสียง : تربیوم تربیوم [fa]
 • การออกเสียง : مایتنریوم مایتنریوم [fa]
 • การออกเสียง : لوتسیوم لوتسیوم [fa]
 • การออกเสียง : هلیوم هلیوم [fa]
 • การออกเสียง : امریسیوم امریسیوم [fa]
 • การออกเสียง : هیدروژن هیدروژن [fa]
 • การออกเสียง : آهن آهن [fa]
 • การออกเสียง : تیتانیوم تیتانیوم [fa]
 • การออกเสียง : اورانیوم اورانیوم [fa]
 • การออกเสียง : استرنسیوم استرنسیوم [fa]
 • การออกเสียง : نیتروژن نیتروژن [fa]
 • การออกเสียง : سریوم سریوم [fa]
 • การออกเสียง : نیکل نیکل [fa]
 • การออกเสียง : استاتین استاتین [fa]
 • การออกเสียง : روبیدیوم روبیدیوم [fa]
 • การออกเสียง : کادمیوم کادمیوم [fa]
 • การออกเสียง : کالیفرنیوم کالیفرنیوم [fa]
 • การออกเสียง : پلوتونیوم پلوتونیوم [fa]
 • การออกเสียง : هولمیوم هولمیوم [fa]
 • การออกเสียง : ژرمانیوم ژرمانیوم [fa]
 • การออกเสียง : دوبنیوم دوبنیوم [fa]
 • การออกเสียง : آرگون آرگون [fa]
 • การออกเสียง : ایتربیوم ایتربیوم [fa]
 • การออกเสียง : سلنیوم سلنیوم [fa]
 • การออกเสียง : گزنون گزنون [fa]
 • การออกเสียง : سزیوم سزیوم [fa]
 • การออกเสียง : نیوبیوم نیوبیوم [fa]
 • การออกเสียง : هاسیوم هاسیوم [fa]
 • การออกเสียง : اینشتینیوم اینشتینیوم [fa]