หมวดหมู่:

عربي

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงعربي

  • การออกเสียง : עברית עברית [he]
  • การออกเสียง : كرسي كرسي [ar]
  • การออกเสียง : فارسي فارسي [fa]