หมวดหมู่:

عامية مصرية

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงعامية مصرية

 • การออกเสียง : مـلح
  مـلح [ar]
 • การออกเสียง : فراخ
  فراخ [fa]
 • การออกเสียง : أيوه
  أيوه [ar]
 • การออกเสียง : فلفل اسود
  فلفل اسود [ar]
 • การออกเสียง : معسل
  معسل [ar]
 • การออกเสียง : تواليت
  تواليت [ar]
 • การออกเสียง : فلامنك
  فلامنك [arz]
 • การออกเสียง : فين الـ
  فين الـ [arz]
 • การออกเสียง : سمنة (سَمْنَة)
  سمنة (سَمْنَة) [arz]