หมวดหมู่:

صفت

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงصفت

 • การออกเสียง : ممنون ممنون [fa]
 • การออกเสียง : زیبا زیبا [fa]
 • การออกเสียง : پر طمطراق پر طمطراق [fa]
 • การออกเสียง : سبک سبک [fa]
 • การออกเสียง : لایتناهی لایتناهی [fa]
 • การออกเสียง : غمگین غمگین [fa]
 • การออกเสียง : مهربان مهربان [fa]
 • การออกเสียง : کامل کامل [fa]
 • การออกเสียง : صادق صادق [fa]
 • การออกเสียง : بزرگ بزرگ [fa]
 • การออกเสียง : طلایی طلایی [fa]
 • การออกเสียง : ارزان ارزان [fa]
 • การออกเสียง : نادر نادر [ar]
 • การออกเสียง : مفید مفید [fa]
 • การออกเสียง : واجد شرایط واجد شرایط [fa]
 • การออกเสียง : دراز دراز [fa]
 • การออกเสียง : احمق احمق [fa]
 • การออกเสียง : دور دور [fa]
 • การออกเสียง : قابل قبول قابل قبول [fa]
 • การออกเสียง : رها رها [ar]
 • การออกเสียง : پیش پا افتاده پیش پا افتاده [fa]
 • การออกเสียง : خجل خجل [fa]
 • การออกเสียง : متوسط متوسط [ar]
 • การออกเสียง : کوچک کوچک [fa]
 • การออกเสียง : خنک خنک [fa]
 • การออกเสียง : خوب صورت خوب صورت [ur]
 • การออกเสียง : بی کرانه بی کرانه [fa]
 • การออกเสียง : خوب خوب [fa]
 • การออกเสียง : مضر مضر [fa]
 • การออกเสียง : شرمسار و سرافکنده شرمسار و سرافکنده [fa]
 • การออกเสียง : شایسته شایسته [fa]
 • การออกเสียง : کران مند کران مند [fa]
 • การออกเสียง : جامع جامع [ar]
 • การออกเสียง : مسقف مسقف [fa]
 • การออกเสียง : سخت سخت [fa]
 • การออกเสียง : مهم مهم [ar]
 • การออกเสียง : بی خیال بی خیال [fa]
 • การออกเสียง : نو نو [ku]
 • การออกเสียง : هنگفت هنگفت [fa]
 • การออกเสียง : دانا دانا [fa]
 • การออกเสียง : کند کند [fa]
 • การออกเสียง : وحشی وحشی [fa]
 • การออกเสียง : استوار استوار [fa]
 • การออกเสียง : موافق موافق [fa]
 • การออกเสียง : رایگان رایگان [fa]
 • การออกเสียง : سراسیمه سراسیمه [fa]
 • การออกเสียง : ثابت ثابت [fa]
 • การออกเสียง : مشتاق مشتاق [fa]
 • การออกเสียง : مستمر مستمر [ar]
 • การออกเสียง : ابله ابله [fa]
 • การออกเสียง : سوت و کور سوت و کور [fa]
 • การออกเสียง : مرتبط مرتبط [fa]
 • การออกเสียง : نازک نازک [fa]
 • การออกเสียง : مظلوم مظلوم [fa]
 • การออกเสียง : نزدیک نزدیک [fa]
 • การออกเสียง : معتقد معتقد [fa]
 • การออกเสียง : همه فن حریف همه فن حریف [fa]
 • การออกเสียง : عالی عالی [fa]
 • การออกเสียง : وافر وافر [fa]
 • การออกเสียง : با قاطعیت با قاطعیت [fa]
 • การออกเสียง : بی مهابا بی مهابا [fa]
 • การออกเสียง : خفه خفه [fa]
 • การออกเสียง : عظیم عظیم [fa]
 • การออกเสียง : خاص خاص [ar]
 • การออกเสียง : قشنگ قشنگ [fa]
 • การออกเสียง : مرتب مرتب [fa]
 • การออกเสียง : معروف معروف [ar]
 • การออกเสียง : رند رند [ar]
 • การออกเสียง : عجول عجول [fa]
 • การออกเสียง : فوق العاده فوق العاده [fa]
 • การออกเสียง : مخالف مخالف [fa]
 • การออกเสียง : اجتماعی اجتماعی [fa]
 • การออกเสียง : بلند بلند [fa]
 • การออกเสียง : مظنون مظنون [fa]
 • การออกเสียง : لازم لازم [fa]
 • การออกเสียง : محبوب محبوب [fa]
 • การออกเสียง : فعال فعال [ar]
 • การออกเสียง : معقول معقول [ar]
 • การออกเสียง : طولانی طولانی [fa]
 • การออกเสียง : محروم محروم [fa]
 • การออกเสียง : آرام آرام [fa]
 • การออกเสียง : تاریک تاریک [ur]
 • การออกเสียง : صبور صبور [fa]
 • การออกเสียง : مفصل مفصل [ar]
 • การออกเสียง : کم سابقه کم سابقه [fa]
 • การออกเสียง : خوشگل خوشگل [fa]
 • การออกเสียง : عجیب عجیب [fa]
 • การออกเสียง : باقی باقی [fa]
 • การออกเสียง : منظم منظم [fa]
 • การออกเสียง : ممکن ممکن [fa]
 • การออกเสียง : پایدار پایدار [fa]
 • การออกเสียง : زشت زشت [fa]
 • การออกเสียง : خام خام [ar]
 • การออกเสียง : کوتاه کوتاه [fa]
 • การออกเสียง : رام رام [fa]
 • การออกเสียง : صالح صالح [ar]
 • การออกเสียง : روزمره روزمره [fa]
 • การออกเสียง : امیدوار امیدوار [fa]
 • การออกเสียง : نارس نارس [fa]
 • การออกเสียง : مساعد مساعد [ar]