หมวดหมู่:

شوق

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงشوق

 • การออกเสียง : هدف هدف [ar]
 • การออกเสียง : اهتمام اهتمام [ar]
 • การออกเสียง : طلب طلب [fa]
 • การออกเสียง : مطلوب مطلوب [fa]
 • การออกเสียง : استعداد استعداد [ar]
 • การออกเสียง : يتطلع يتطلع [ar]
 • การออกเสียง : أمنية أمنية [ar]
 • การออกเสียง : عدم عدم [fa]
 • การออกเสียง : رغبة رغبة [ar]
 • การออกเสียง : أراد أراد [ar]
 • การออกเสียง : اشتياق اشتياق [fa]
 • การออกเสียง : مطمح مطمح [fa]
 • การออกเสียง : ميل ميل [ar]
 • การออกเสียง : حاجة حاجة [ar]
 • การออกเสียง : شاء شاء [ar]
 • การออกเสียง : حرص حرص [ar]
 • การออกเสียง : أود أود [ar]
 • การออกเสียง : يريد يريد [ar]
 • การออกเสียง : أمل أمل [ar]
 • การออกเสียง : تطلع تطلع [ar]
 • การออกเสียง : أفتقد أفتقد [ar]
 • การออกเสียง : شغف شغف [ar]
 • การออกเสียง : رغبة جنسية رغبة جنسية [ar]
 • การออกเสียง : يحرص يحرص [ar]
 • การออกเสียง : تمنى تمنى [ar]
 • การออกเสียง : يتمنى يتمنى [ar]
 • การออกเสียง : طموح طموح [ar]
 • การออกเสียง : حَنِين حَنِين [ar]
 • การออกเสียง : ود ود [ar]
 • การออกเสียง : حنين حنين [ar]
 • การออกเสียง : شهوة شهوة [ar]
 • การออกเสียง : مشيئة مشيئة [ar]
 • การออกเสียง : تمن تمن [arz]
 • การออกเสียง : يرغب يرغب [ar]
 • การออกเสียง : إرادة إرادة [ar]
 • การออกเสียง : رغب رغب [ar]
 • การออกเสียง : وَجْد وَجْد [ar]
 • การออกเสียง : إستنشاق إستنشاق [ar]
 • การออกเสียง : رَغْبَة رَغْبَة [ar]
 • การออกเสียง : زفر زفر [ar]
 • การออกเสียง : مَيْل مَيْل [ar]
 • การออกเสียง : وَلَه وَلَه [ar]
 • การออกเสียง : يشتاق يشتاق [ar]
 • การออกเสียง : هَوًى هَوًى [ar]
 • การออกเสียง : إِشْتِيَاق إِشْتِيَاق [ar]
 • การออกเสียง : نُزُوع نُزُوع [ar]
 • การออกเสียง : نَزْعَة نَزْعَة [ar]
 • การออกเสียง : اشتهي اشتهي [ar]
 • การออกเสียง : مَوَدَّة مَوَدَّة [ar]
 • การออกเสียง : تَلَهُّف تَلَهُّف [ar]
 • การออกเสียง : تلهف تلهف [ar]
 • การออกเสียง : مَحَبَّة مَحَبَّة [ar]
 • การออกเสียง : لَهْفَة لَهْفَة [ar]
 • การออกเสียง : صَبْوَة صَبْوَة [ar]
 • การออกเสียง : صَبابَة صَبابَة [ar]
 • การออกเสียง : شَهْوَة شَهْوَة [ar]
 • การออกเสียง : تَوْق تَوْق [ar]