• การออกเสียงคำว่า زبدةٌ زبدةٌ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า خویشان خویشان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า زوال زوال [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زانية زانية [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زيارةٌ زيارةٌ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زینب زینب [fa]
 • การออกเสียงคำว่า زاویه زاویه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า زكَا زكَا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زاهِقٌ زاهِقٌ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زادَتْهُ زادَتْهُ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زعِيمٌ زعِيمٌ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زلْ زلْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زوْجَهَا زوْجَهَا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زرْعٍ زرْعٍ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زادَتْهُمْ زادَتْهُمْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زالَتْ زالَتْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زلَةَ زلَةَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زعَمْتَ زعَمْتَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زكَاةً زكَاةً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زرْعاً زرْعاً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زلَقاً زلَقاً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زجْراً زجْراً [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زوْجَكَ زوْجَكَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زيَّنَ زيَّنَ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زالَتَا زالَتَا [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زعَمْتُمْ زعَمْتُمْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زوْجٍ زوْجٍ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زيْدٌ زيْدٌ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زاغَتْ زاغَتْ [ar]
 • การออกเสียงคำว่า زكَاةٍ زكَاةٍ [ar]