หมวดหมู่:

رایانه

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงرایانه

  • การออกเสียง : computer computer [en]