หมวดหมู่:

رایانه

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงرایانه

  • การออกเสียง : computer
    computer [en]