หมวดหมู่:

دشمن

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงدشمن

 • การออกเสียงคำว่า یزدان یزدان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า اسیر اسیر [fa]
 • การออกเสียงคำว่า غنیمت غنیمت [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شوید شوید [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پندها پندها [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کشیدی کشیدی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า مرزبان مرزبان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پذیره پذیره [fa]
 • การออกเสียงคำว่า گرای گرای [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پرستنده پرستنده [fa]
 • การออกเสียงคำว่า هیچ گون هیچ گون [fa]
 • การออกเสียงคำว่า هیونی هیونی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شارستان شارستان [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کاردار کاردار [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ه مگرد ه مگرد [fa]
 • การออกเสียงคำว่า سرافراز سرافراز [fa]
 • การออกเสียงคำว่า از خوردنی از خوردنی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ر به ر به [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ببینی ببینی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า فرستاده‌یی فرستاده‌یی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شوی شوی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า شدندی شدندی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า رده رده [ar]
 • การออกเสียงคำว่า پیروزی پیروزی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า ایمن ایمن [fa]
 • การออกเสียงคำว่า کمین کمین [fa]
 • การออกเสียงคำว่า هرآنگه هرآنگه [fa]
 • การออกเสียงคำว่า خواندی خواندی [fa]
 • การออกเสียงคำว่า پوشیدنیها پوشیدنیها [fa]