หมวดหมู่:

به

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงبه

 • การออกเสียง : دژم دژم [fa]
 • การออกเสียง : شوید شوید [fa]
 • การออกเสียง : یزدان یزدان [fa]
 • การออกเสียง : کاین کاین [fa]
 • การออกเสียง : بردبار بردبار [fa]
 • การออกเสียง : حرب حرب [ar]
 • การออกเสียง : پیروز پیروز [fa]
 • การออกเสียง : اسیر اسیر [fa]
 • การออกเสียง : غنیمت غنیمت [fa]
 • การออกเสียง : خردمند خردمند [fa]
 • การออกเสียง : ایمن ایمن [fa]
 • การออกเสียง : بیاید بیاید [fa]
 • การออกเสียง : ‌اند ‌اند [fa]
 • การออกเสียง : نیستی نیستی [fa]
 • การออกเสียง : سستی سستی [fa]
 • การออกเสียง : پندها پندها [fa]
 • การออกเสียง : جهاندیده جهاندیده [fa]
 • การออกเสียง : بجنبد بجنبد [fa]
 • การออกเสียง : وزیشان وزیشان [fa]
 • การออกเสียง : یادگیر یادگیر [fa]
 • การออกเสียง : ر و ر و [fa]
 • การออกเสียง : سزد سزد [fa]
 • การออกเสียง : مرزبان مرزبان [fa]
 • การออกเสียง : کشیدی کشیدی [fa]
 • การออกเสียง : گردی گردی [fa]
 • การออกเสียง : افگند افگند [fa]
 • การออกเสียง : نهید نهید [fa]
 • การออกเสียง : گرای گرای [fa]
 • การออกเสียง : سپاسی سپاسی [fa]
 • การออกเสียง : هیچ گون هیچ گون [fa]
 • การออกเสียง : شا شا [fa]
 • การออกเสียง : میسره میسره [fa]
 • การออกเสียง : داشتی داشتی [fa]
 • การออกเสียง : میل میل [fa]
 • การออกเสียง : برنا برنا [fa]
 • การออกเสียง : سپه دار سپه دار [fa]
 • การออกเสียง : جگ جگ [fa]
 • การออกเสียง : كاو كاو [fa]
 • การออกเสียง : سرافراز سرافراز [fa]
 • การออกเสียง : پیروزی پیروزی [fa]
 • การออกเสียง : شير گير شير گير [fa]
 • การออกเสียง : نشینند نشینند [fa]
 • การออกเสียง : پرستنده پرستنده [fa]
 • การออกเสียง : آبگون آبگون [fa]
 • การออกเสียง : كين كين [fa]
 • การออกเสียง : بر كشيد بر كشيد [fa]
 • การออกเสียง : هیونی هیونی [fa]
 • การออกเสียง : پذیره پذیره [fa]
 • การออกเสียง : زینهار زینهار [fa]
 • การออกเสียง : بنهاد بنهاد [fa]
 • การออกเสียง : آزمود آزمود [fa]
 • การออกเสียง : بران بران [fa]
 • การออกเสียง : کاردار کاردار [fa]
 • การออกเสียง : نیکوتر نیکوتر [fa]
 • การออกเสียง : شارستان شارستان [fa]
 • การออกเสียง : ببود ببود [fa]
 • การออกเสียง : بداد بداد [fa]
 • การออกเสียง : بر آويختند بر آويختند [fa]
 • การออกเสียง : ه مگرد ه مگرد [fa]
 • การออกเสียง : شمشير گير شمشير گير [fa]
 • การออกเสียง : پیراهنش پیراهنش [fa]
 • การออกเสียง : نشستی نشستی [fa]
 • การออกเสียง : شوی شوی [fa]
 • การออกเสียง : آرامجوی آرامجوی [fa]
 • การออกเสียง : دل پذير دل پذير [fa]
 • การออกเสียง : ر به ر به [fa]
 • การออกเสียง : آنکس آنکس [fa]
 • การออกเสียง : از خوردنی از خوردنی [fa]
 • การออกเสียง : زیردستان زیردستان [fa]
 • การออกเสียง : مهتري مهتري [fa]
 • การออกเสียง : بشناختی بشناختی [fa]
 • การออกเสียง : ببینی ببینی [fa]
 • การออกเสียง : آوردش آوردش [fa]
 • การออกเสียง : فرستاده‌یی فرستاده‌یی [fa]
 • การออกเสียง : رده رده [ar]
 • การออกเสียง : پيل مست پيل مست [fa]
 • การออกเสียง : بزد بزد [fa]
 • การออกเสียง : گر چه گر چه [fa]
 • การออกเสียง : ر جوش ر جوش [fa]
 • การออกเสียง : بیدا بیدا [fa]
 • การออกเสียง : اسپ اسپ [fa]
 • การออกเสียง : یزدان‌پرست یزدان‌پرست [fa]
 • การออกเสียง : ز بیداد ز بیداد [fa]
 • การออกเสียง : کمین کمین [fa]
 • การออกเสียง : ناتوانا ناتوانا [fa]
 • การออกเสียง : گوشوار گوشوار [fa]
 • การออกเสียง : سالا سالا [fa]
 • การออกเสียง : شدندی شدندی [fa]
 • การออกเสียง : روزگارش روزگارش [fa]
 • การออกเสียง : تیمار تیمار [fa]
 • การออกเสียง : خواندی خواندی [fa]
 • การออกเสียง : آيين ما آيين ما [fa]
 • การออกเสียง : دگرگونه دگرگونه [fa]
 • การออกเสียง : هرآنگه هرآنگه [fa]
 • การออกเสียง : مریز مریز [fa]
 • การออกเสียง : فرو ريختند فرو ريختند [fa]
 • การออกเสียง : ر گفتی ر گفتی [fa]
 • การออกเสียง : زو زو [fa]
 • การออกเสียง : پوشیدنیها پوشیدنیها [fa]