หมวดหมู่:

بلاد،الخيج العربي، Cities - Jordan

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงبلاد،الخيج العربي، Cities - Jordan

  • การออกเสียง : عمان عمان [fa]