หมวดหมู่:

بزرگ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงبزرگ

 • การออกเสียง : کوروش
  کوروش [fa]
 • การออกเสียง : بزرگ
  بزرگ [fa]
 • การออกเสียง : امیر
  امیر [fa]
 • การออกเสียง : سومر
  سومر [fa]