หมวดหมู่:

بزرگ

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงبزرگ

  • การออกเสียง : کوروش کوروش [fa]
  • การออกเสียง : بزرگ بزرگ [fa]
  • การออกเสียง : امیر امیر [fa]
  • การออกเสียง : سومر سومر [fa]