หมวดหมู่:

الف

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงالف

 • การออกเสียง : آینه آینه [fa]
 • การออกเสียง : آش آش [fa]
 • การออกเสียง : آخر سر آخر سر [fa]
 • การออกเสียง : آماده آماده [fa]
 • การออกเสียง : آرم آرم [fa]
 • การออกเสียง : آکله آکله [fa]
 • การออกเสียง : آفرت آفرت [lrc]
 • การออกเสียง : آسا آسا [fa]
 • การออกเสียง : آفری آفری [lrc]
 • การออกเสียง : آروغ آروغ [fa]
 • การออกเสียง : آزگار آزگار [fa]
 • การออกเสียง : اجلاف اجلاف [lrc]
 • การออกเสียง : آسر آسر [ar]
 • การออกเสียง : آردیز آردیز [lrc]
 • การออกเสียง : آروهار آروهار [lrc]
 • การออกเสียง : آسمو غرمه آسمو غرمه [lrc]
 • การออกเสียง : آهر آهر [lrc]
 • การออกเสียง : آغل آغل [fa]
 • การออกเสียง : آسمو آسمو [lrc]
 • การออกเสียง : آخن آخن [ar]
 • การออกเสียง : آمخته آمخته [lrc]
 • การออกเสียง : آلشتی آلشتی [lrc]
 • การออกเสียง : آژو آژو [lrc]
 • การออกเสียง : آچر آچر [lrc]
 • การออกเสียง : آگرملیچ آگرملیچ [lrc]
 • การออกเสียง : آبادی آبادی [fa]
 • การออกเสียง : آهه آهه [lrc]
 • การออกเสียง : آلاکو آلاکو [lrc]
 • การออกเสียง : آشیر آشیر [lrc]
 • การออกเสียง : آلشت آلشت [lrc]
 • การออกเสียง : آلونک آلونک [lrc]
 • การออกเสียง : آلدنگ آلدنگ [lrc]
 • การออกเสียง : آزکه آزکه [lrc]
 • การออกเสียง : آلشت کرده آلشت کرده [lrc]
 • การออกเสียง : آهک زنه آهک زنه [lrc]
 • การออกเสียง : آز آز [fa]
 • การออกเสียง : آهه روا آهه روا [lrc]
 • การออกเสียง : آزابییه آزابییه [lrc]
 • การออกเสียง : آژ آژ [lrc]
 • การออกเสียง : آلت دو آلت دو [lrc]
 • การออกเสียง : آش اوواسلی آش اوواسلی [lrc]
 • การออกเสียง : آگول آگول [lrc]
 • การออกเสียง : آزی آزی [lrc]
 • การออกเสียง : آزا آزا [lrc]
 • การออกเสียง : آیمی زاد آیمی زاد [lrc]
 • การออกเสียง : آتشک آتشک [fa]
 • การออกเสียง : آلا کرده آلا کرده [lrc]
 • การออกเสียง : آلت فرنگی آلت فرنگی [lrc]
 • การออกเสียง : ارد بهره ارد بهره [lrc]
 • การออกเสียง : آساره آساره [lrc]
 • การออกเสียง : آیمی زایه آیمی زایه [lrc]
 • การออกเสียง : آیم آیم [lrc]
 • การออกเสียง : آپارتی آپارتی [lrc]
 • การออกเสียง : آسمو چه رنگه آسمو چه رنگه [lrc]
 • การออกเสียง : آهک مرده آهک مرده [lrc]
 • การออกเสียง : آرد زرشک آرد زرشک [lrc]
 • การออกเสียง : آژیه آژیه [lrc]
 • การออกเสียง : آتش بیار آتش بیار [lrc]
 • การออกเสียง : آردلو آردلو [lrc]
 • การออกเสียง : آلا آلا [lrc]
 • การออกเสียง : آمرزییه آمرزییه [lrc]
 • การออกเสียง : آزا کرده آزا کرده [lrc]
 • การออกเสียง : آرو آرو [lrc]
 • การออกเสียง : آفرییه آفرییه [lrc]
 • การออกเสียง : آرو بالا آرو بالا [lrc]
 • การออกเสียง : آژ آژکی کرده آژ آژکی کرده [lrc]
 • การออกเสียง : آیم هرک آیم هرک [lrc]
 • การออกเสียง : آژ آژکی آژ آژکی [lrc]