หมวดหมู่:

الانجليزية

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงالانجليزية

  • การออกเสียง : lion lion [en]
  • การออกเสียง : kite kite [en]