หมวดหมู่:

اعداد

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงاعداد

 • การออกเสียง : 11 11 [en]
 • การออกเสียง : 22 22 [en]
 • การออกเสียง : 28 28 [en]
 • การออกเสียง : 75 75 [fr]
 • การออกเสียง : 45 45 [fr]
 • การออกเสียง : 27 27 [en]
 • การออกเสียง : 29 29 [fr]
 • การออกเสียง : 42 42 [fr]
 • การออกเสียง : 1,000 1,000 [en]
 • การออกเสียง : 47 47 [ar]
 • การออกเสียง : 43 43 [fr]
 • การออกเสียง : 72 72 [uz]
 • การออกเสียง : 77 77 [uz]
 • การออกเสียง : 44 44 [fr]
 • การออกเสียง : 10,000 10,000 [en]
 • การออกเสียง : 78 78 [uz]
 • การออกเสียง : 73 73 [uz]
 • การออกเสียง : نه نه [fa]
 • การออกเสียง : 53 53 [uz]
 • การออกเสียง : 59 59 [uz]
 • การออกเสียง : دو دو [fa]
 • การออกเสียง : 54 54 [uz]
 • การออกเสียง : 57 57 [ar]
 • การออกเสียง : 61 61 [uz]
 • การออกเสียง : 52 52 [uz]
 • การออกเสียง : سبعون سبعون [ar]
 • การออกเสียง : پنج پنج [fa]
 • การออกเสียง : خمسون خمسون [ar]
 • การออกเสียง : 68 68 [uz]
 • การออกเสียง : هفت هفت [fa]
 • การออกเสียง : 46 46 [fr]
 • การออกเสียง : 62 62 [uz]
 • การออกเสียง : 63 63 [uz]
 • การออกเสียง : 84 84 [uz]
 • การออกเสียง : چهار چهار [fa]
 • การออกเสียง : 79 79 [uz]
 • การออกเสียง : 67 67 [uz]
 • การออกเสียง : سه سه [fa]
 • การออกเสียง : هشت هشت [fa]
 • การออกเสียง : شش شش [fa]
 • การออกเสียง : تسعون تسعون [ar]
 • การออกเสียง : يك يك [fa]
 • การออกเสียง : أربعون أربعون [ar]
 • การออกเสียง : 1337 1337 [eo]
 • การออกเสียง : سِتّمِائة سِتّمِائة [ar]
 • การออกเสียง : ثَلاثمـِائة ثَلاثمـِائة [ar]
 • การออกเสียง : اَلْفانِ اَلْفانِ [ar]
 • การออกเสียง : 1391 1391 [fa]
 • การออกเสียง : خَمْسمِائة خَمْسمِائة [ar]
 • การออกเสียง : אחד 1 אחד 1 [he]
 • การออกเสียง : ثَمانيمِائة ثَمانيمِائة [ar]
 • การออกเสียง : تِسْعمِائة تِسْعمِائة [ar]
 • การออกเสียง : مِائَتانِ مِائَتانِ [ar]
 • การออกเสียง : اَرْبَعمِائة اَرْبَعمِائة [ar]