หมวดหมู่:

اسم

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงاسم

 • การออกเสียง : محمد
  محمد [ar]
 • การออกเสียง : فروهر
  فروهر [fa]
 • การออกเสียง : علی
  علی [fa]
 • การออกเสียง : مهسا
  مهسا [fa]
 • การออกเสียง : جن
  جن [ar]
 • การออกเสียง : ردا
  ردا [ar]
 • การออกเสียง : موسى
  موسى [ar]
 • การออกเสียง : هیمه
  هیمه [fa]
 • การออกเสียง : محتسب
  محتسب [fa]
 • การออกเสียง : إسحاق
  إسحاق [ar]
 • การออกเสียง : Talal
  Talal [de]
 • การออกเสียง : دربایست
  دربایست [fa]
 • การออกเสียง : ترهات
  ترهات [fa]
 • การออกเสียง : طرفة العین
  طرفة العین [fa]
 • การออกเสียง : پناهداری
  پناهداری [fa]
 • การออกเสียง : القُرآن
  القُرآن [ar]
 • การออกเสียง : وستا
  وستا [fa]
 • การออกเสียง : العبيكان
  العبيكان [ar]
 • การออกเสียง : سفرسنگ
  سفرسنگ [fa]
 • การออกเสียง : صلصال
  صلصال [ar]
 • การออกเสียง : ملاحت
  ملاحت [fa]
 • การออกเสียง : مقاوله نامه
  مقاوله نامه [fa]
 • การออกเสียง : جلال الدين رومي
  جلال الدين رومي [ar]
 • การออกเสียง : تعَشُّق
  تعَشُّق [ar]
 • การออกเสียง : تنافُس
  تنافُس [ar]
 • การออกเสียง : پیرایه
  پیرایه [fa]
 • การออกเสียง : مظفر
  مظفر [fa]
 • การออกเสียง : نوریکا
  نوریکا [fa]
 • การออกเสียง : رذیله
  رذیله [fa]
 • การออกเสียง : تقید
  تقید [fa]
 • การออกเสียง : فراخوان نامه
  فراخوان نامه [fa]
 • การออกเสียง : تورنسل
  تورنسل [fa]
 • การออกเสียง : نصْب
  نصْب [ar]
 • การออกเสียง : مه دخت
  مه دخت [fa]
 • การออกเสียง : محمدی
  محمدی [fa]
 • การออกเสียง : برون آخته
  برون آخته [fa]
 • การออกเสียง : شخبوط
  شخبوط [ar]
 • การออกเสียง : نوش آمیغ
  نوش آمیغ [fa]
 • การออกเสียง : خاتم الانبیا
  خاتم الانبیا [fa]
 • การออกเสียง : ریو
  ریو [fa]
 • การออกเสียง : آب اکسیژنه
  آب اکسیژنه [fa]
 • การออกเสียง : التميميّ
  التميميّ [ar]
 • การออกเสียง : أبرفالده
  أبرفالده [ar]
 • การออกเสียง : عِتق
  عِتق [ar]
 • การออกเสียง : آمیغ
  آمیغ [fa]
 • การออกเสียง : احلام
  احلام [fa]
 • การออกเสียง : بی آمیغی
  بی آمیغی [fa]
 • การออกเสียง : مجمعه
  مجمعه [fa]
 • การออกเสียง : کلاپیسه
  کلاپیسه [fa]
 • การออกเสียง : گیشه
  گیشه [fa]
 • การออกเสียง : اسپیرومتر
  اسپیرومتر [fa]
 • การออกเสียง : مغ بچه
  مغ بچه [fa]
 • การออกเสียง : تله‌پاتی
  تله‌پاتی [fa]
 • การออกเสียง : زنجموره
  زنجموره [fa]
 • การออกเสียง : واسال
  واسال [fa]
 • การออกเสียง : زعارت
  زعارت [fa]
 • การออกเสียง : جزالت
  جزالت [fa]
 • การออกเสียง : قلمدوش
  قلمدوش [fa]
 • การออกเสียง : سانای
  سانای [fa]
 • การออกเสียง : فطنت
  فطنت [fa]
 • การออกเสียง : مورمور
  مورمور [fa]
 • การออกเสียง : مهراز
  مهراز [fa]
 • การออกเสียง : مَرکَب
  مَرکَب [fa]
 • การออกเสียง : دورآگاهی
  دورآگاهی [fa]
 • การออกเสียง : قابلگی
  قابلگی [fa]
 • การออกเสียง : حمیم
  حمیم [fa]
 • การออกเสียง : السَّمَيْدَعُ
  السَّمَيْدَعُ [ar]
 • การออกเสียง : كيدان
  كيدان [ar]
 • บันทึกการออกเสียง : رَسْم رَسْم [ar] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : روله روله [ku] รอการออกเสียง