หมวดหมู่:

ئىسىم

ตอบรับการแจ้งให้ร่วมออกเสียงئىسىم

 • การออกเสียง : جان جان [fa]
 • การออกเสียง : تىلەپ تىلەپ [ug]
 • การออกเสียง : تىلەمىش تىلەمىش [ug]
 • การออกเสียง : بارات بارات [fa]
 • การออกเสียง : بابا بابا [fa]
 • การออกเสียง : دالان دالان [fa]
 • การออกเสียง : تاش تاش [ug]
 • การออกเสียง : تالي تالي [fa]
 • การออกเสียง : سامى سامى [ar]
 • การออกเสียง : ئابزاس ئابزاس [ug]
 • การออกเสียง : ئابدال ئابدال [ug]
 • การออกเสียง : نازىگۈل نازىگۈل [ug]
 • บันทึกการออกเสียง : مۇسلىمە مۇسلىمە [ug] รอการออกเสียง
 • บันทึกการออกเสียง : مۇقەددەس مۇقەددەس [ug] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : مىڭگۈل مىڭگۈل [ug]
 • การออกเสียง : مەيسۇرە مەيسۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مىڭئاي مىڭئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەۋلاخېنىم مەۋلاخېنىم [ug]
 • การออกเสียง : مەخدۇمئاي مەخدۇمئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەۋلۇدە مەۋلۇدە [ug]
 • การออกเสียง : مەسۇمە مەسۇمە [ug]
 • การออกเสียง : مەۋلاقىز مەۋلاقىز [ug]
 • การออกเสียง : مەتىنە مەتىنە [ug]
 • การออกเสียง : مەۋلانۇر مەۋلانۇر [ug]
 • การออกเสียง : مەۋا مەۋا [ug]
 • การออกเสียง : مەسئۇدە مەسئۇدە [ug]
 • การออกเสียง : مەۋلانىيازخان مەۋلانىيازخان [ug]
 • การออกเสียง : مەستۇرە مەستۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مەتلۇبە مەتلۇبە [ug]
 • การออกเสียง : مەۋجۇدە مەۋجۇدە [ug]
 • การออกเสียง : مەرپۇئاي مەرپۇئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەريەم مەريەم [ug]
 • การออกเสียง : مەرزىيە مەرزىيە [ug]
 • การออกเสียง : مەرۋان مەرۋان [ug]
 • การออกเสียง : مەرپۇئە مەرپۇئە [ug]
 • การออกเสียง : مەرمىزە مەرمىزە [ug]
 • การออกเสียง : مەريەمنىسا مەريەمنىسا [ug]
 • การออกเสียง : مەرسىيە مەرسىيە [ug]
 • การออกเสียง : مەرۋايىت مەرۋايىت [ug]
 • การออกเสียง : مەرۋايىتئاي مەرۋايىتئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەشھۇدە مەشھۇدە [ug]
 • การออกเสียง : مەرۋايىتئايىم مەرۋايىتئايىم [ug]
 • การออกเสียง : مەشھۇرە مەشھۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مەرىپەت مەرىپەت [ug]
 • การออกเสียง : مەرپۇ مەرپۇ [ug]
 • การออกเสียง : مەرىيرە مەرىيرە [ug]
 • การออกเสียง : مەقدىرە مەقدىرە [ug]
 • การออกเสียง : مەرھابا مەرھابا [ug]
 • การออกเสียง : مەقرۇبە مەقرۇبە [ug]
 • การออกเสียง : مەرھەبا مەرھەبا [ug]
 • การออกเสียง : مەرئىيە مەرئىيە [ug]
 • การออกเสียง : مەقسۇدنىسا مەقسۇدنىسا [ug]
 • การออกเสียง : مەردانە مەردانە [ug]
 • การออกเสียง : مەرھۇبە مەرھۇبە [ug]
 • การออกเสียง : مەربۇئە مەربۇئە [ug]
 • การออกเสียง : مەپتۇنە مەپتۇنە [ug]
 • การออกเสียง : مەقسۇدە مەقسۇدە [ug]
 • การออกเสียง : مەرەجە مەرەجە [ug]
 • การออกเสียง : مەقسۇدىئاي مەقسۇدىئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەڭزىئاي مەڭزىئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەڭزىگۈل مەڭزىگۈل [ug]
 • การออกเสียง : مەڭنۇر مەڭنۇر [ug]
 • การออกเสียง : مەڭقىز مەڭقىز [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلىكئاي مەڭلىكئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەنسۇبە مەنسۇبە [ug]
 • การออกเสียง : مەڭنىسا مەڭنىسا [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلىكقىز مەڭلىكقىز [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلىكئايىم مەڭلىكئايىم [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلىكگۈل مەڭلىكگۈل [ug]
 • การออกเสียง : مەنسۇرە مەنسۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مەنزۇرە مەنزۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مەننا مەننا [ug]
 • บันทึกการออกเสียง : مەنزىرە مەنزىرە [ug] รอการออกเสียง
 • การออกเสียง : مەڭگۈل مەڭگۈل [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈناز مەڭگۈناز [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈئۇز مەڭگۈئۇز [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈنۇر مەڭگۈنۇر [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈيۈز مەڭگۈيۈز [ug]
 • การออกเสียง : مەنارە مەنارە [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈكۆز مەڭگۈكۆز [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈچېچەك مەڭگۈچېچەك [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلەش مەڭلەش [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈبىكە مەڭگۈبىكە [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈگۈل مەڭگۈگۈل [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈئاي مەڭگۈئاي [ug]
 • การออกเสียง : مەڭگۈخېنىم مەڭگۈخېنىم [ug]
 • การออกเสียง : مەڭلەشقىز مەڭلەشقىز [ug]
 • การออกเสียง : مەمۇرە مەمۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مەلىكە مەلىكە [ug]
 • การออกเสียง : مەھسۇرە مەھسۇرە [ug]
 • การออกเสียง : مېھرىناز مېھرىناز [ug]
 • การออกเสียง : مەئىشە مەئىشە [ug]
 • การออกเสียง : مەلىكىئاي مەلىكىئاي [ug]
 • การออกเสียง : مېھرىنۇر مېھرىنۇر [ug]
 • การออกเสียง : مەمۇنە مەمۇنە [ug]
 • การออกเสียง : مەلىكىزاد مەلىكىزاد [ug]
 • การออกเสียง : مېھرىنىسا مېھرىنىسا [ug]
 • การออกเสียง : مەلىكىسىيما مەلىكىسىيما [ug]
 • การออกเสียง : مېھرىيار مېھرىيار [ug]
 • การออกเสียง : مېھرىزىيا مېھرىزىيا [ug]